Kontakt

Skontaktuj się z nami

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"KASZUBY"

ul. Sędzickiego 30
83-300 Kartuzy

NIP: 5890009195


Sekretariat:
tel. 58 681 05 82
Fax: 58 681 22 54
Biuro:
biuro@smk.kartuzy.com.pl

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063020, REGON 000484038


Biuro Spółdzielni

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 7.00 – 16.00
wtorek od 7.00 – 15.00
środa od 7.00 – 15.00
czwartek od 7.00 – 15.00
piątek od 7.00 – 14.00

Kasa Spółdzielni czynna:
od 1 do 10 dnia oraz po 25 dniu każdego miesiąca:
w poniedziałki w godz. 7:30 – 15:00
od wtorku do czwartku w godz. 7:30 - 14:00
w piątki w godz. 7:30 - 13:00

Numer Konta Spółdzielni
PKO BP O/Kartuzy nr 54 1020 1866 0000 1902 0001 1361

Ważne numery kontaktowe

tel. 58 681 05 82

Sekretariat w. 31
Dział Techniczny i sprawy administracyjne w. 34 lub w. 37
Zasoby Lokalowe (mieszkalne i użytkowe): w. 42 lub w. 46
Główna Księgowa  w. 40
Księgowość i Windykacje w. 32
Ewidencja osób , Inspektor ODO w. 35
Rozliczenia Mediów w. 39
Kierownik Działu Technicznego w. 43
Pogotowie Elektryczne Spółdzielni: 603 748 527
Pogotowie Hydrauliczne Spółdzielni: 606 122 730

Telefony alarmowe

Telefon alarmowy z telefonu komórkowego: 112
Pogotowie: 999
Policja: 997
Straż: 998
Straż Miejska: 986

 

Pogotowie Elektryczne: 991
Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie Wodociągowe: 994

Masz pytania? Napisz do nas!